World of Warcraft: Dragonflight อัพเดทไอคอนอาชีพ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องอาชีพครั้งใหญ่ใน Dragonflight World of Warcraft ได้อัปเดตไอคอนสำหรับแต่ละอาชีพหลัก ว้าว df อาชีพไอคอนเกียร์เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีที่ World of Warcraft กำลังอัปเดตไอคอนสำหรับอาชีพการประดิษฐ์และการรวบรวมที่สำคัญ ไอคอนใหม่ล่าสุดจะถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบอาชีพของ World of Warcraft: Dragonflight...