Gran Turismo 7 อัปเดต 1.25 เพิ่มรถใหม่ 4 คัน

Gran Turismo 7 ประกาศอัปเดตเนื้อหาล่าสุด แพตช์ 1.25 ซึ่งผู้เล่นจะได้อยู่หลังพวงมาลัยของรถใหม่ 4 คันที่พร้อมใช้งาน Blue Volkswagen Gran turismo 7คอนเทนต์ใหม่ของ Gran Turismo 7 ที่จะมาในอัปเดต 1.25 จะรวมรถใหม่...