Dead Island 2 Dev ปกป้องอาวุธที่แตกหักได้

Dead Island 2 จะเห็นอาวุธระยะประชิดเสื่อมสภาพและแตกหักเมื่อเวลาผ่านไป และผู้พัฒนา Dambuster Studios ก็ปกป้องกลไกที่อาจสร้างความแตกแยกนี้ Dead Iland 2 บัฟซอมบี้อาวุธระยะประชิดใน Dead Islad 2 จะลดลงและแตกสลายเมื่อเวลาผ่านไป และนักพัฒนา Dambuster Studios เพิ่งออกมาพูดเพื่อปกป้องกลไกที่อาจสร้างความแตกแยกนี้...