Mina The Hollower เป็นการผจญภัยของ Zelda ที่เหมือนวิญญาณจาก Shovel Knight Devs

Mina the Hollower เกมอินดี้เกมต่อไปจากผู้พัฒนาเกม Shovel Knight อย่าง Yacht Club Games นำกลไกที่เหมือนวิญญาณมาสู่การเล่นเกมย้อนยุคของ Zelda มินา เดอะ ฮอลโลเวอร์ตัวอย่างการเล่นเกมใหม่สำหรับ Mina the Hollower เกมถัดไปจาก Yacht...